HİZMETLERİMİZ
Bağımsız Denetim Hizmetleri

Şirketimiz Kamu Gözetimi Kurumundan Bağımsız Denetim Yetkisi alarak Yetkili Bağımsız Denetim Şirketi olmuştur .

  • Firmaların Muhasebe ve Finans bölümlerinde yürütülen işlerin Denetimi
  • Finansal Tabloların Denetimi
  • Türk Ticaret Kanunu Kapsamında yapılan Denetim
  • Bağımsız Dış Denetim 
  • Risk Analizi Hizmetleri
  • İç Kontrol ve İç Denetim
  • Hile ve Yolsuzluk Denetimi
  • Özel Amaçlı İncelemeler