Ticaret Hukuku Kapsamında Verilen Hizmetleri

  • TTK Gereği Ayni Ve Nakdi Sermayeli Şirket Kuruluş İşlemlerinin Yapılması
  • Şirketlerin Ana Sözleşmelerinin Yeni TTK’na Uyumlaştırılması
  • Şirketlerde Sınırlı Yetkili Atamaya Yönelik Iç Yönergelerin Hazırlanması
  • Anonim Şirketlerin Olağan Veya Olağanüstü Genel Kurullarının Yapılması
  • Anonim Şirket Hisse Senetlerinin Oluşturulma Süreçlerinin Takibi
  • Şirketlerin Hisse Devir İşlemlerinin Yapılması
  • Şirketlerin Sermaye Artırımı Ve Sermaye Azaltımı İşlemlerinin Yapılması
  • Şirket Değerlemesi Yapılması
  • Şirketlerde Hukuki Yapılandırmanın Yapılması
  • Şirketlerin Satın Alma Ve Birleşmelerine İlişkin Vergi Danışmanlık Hizmetleri Verilmesi